REGLER OCH VILLKOR

1. Regler

 • 1.1 GROHE erbjuder dig ett presentkort om du har köpt ditt ditt kvalificerade GROHE vattensystem i Sverige och fått det installerat av en utbildad VVS-installatör.
 • 1.2 för att ta del av kampanjen måste du ha köpt, eller ska köpa, produkten i en transaktion och produkten ska vara professionellt installerad före den 31:e juli 2020.
 • 1,3 alla andra produkter ingår inte i kampanjen. Köp av produkten utanför kampanjperioden, eller begagnade inköp, renoverade, eller förfalskade produkter, är inte berättigade.
 • 1,4 du måste vara 18 år eller äldre och bosatt i Sverige. Genom att ansöka om återbetalning samtycker du till de villkor som gäller för kampanjen.
 • 1,5 kampanjen kan inte användas tillsammans med andra erbjudanden eller kampanjer.
 • 1,6 kampanjen gäller ett köp per hushåll och produkt. Du får inte begära en återbetalning om du är anställd eller på annat sätt förknippad med GROHE, dess innehav eller dotterbolag eller dess agenter. GROHE diskvalificeras sådana återbetalningskrav.

2. villkor för kampanjen

 • 2,1 för attta del av kampanjen måste du registrera ditt köp genom att använda online-formuläret "INSERT URL TO CASHBACK FORMULAR ON SE WEBSITE" och ladda upp fakturan på produkten och den professionella installationen där datumet tydligt anges. Alla återbetalningskrav ska rapporteras senast den 31:e juli 2020. Alla anspråk som rapporteras efter denna avstängningstid accepteras inte.
 • 2.2 GROHE åtar sig inget ansvar för ansökningar om att ta del av kampanjen som är feladresserade, felaktiga, skadade eller försenade under transporten av någon anledning som t.ex. fel i postgången, utrustningsfel, tekniska fel, system, satelliter, nätverk, servrar, Datormaskinvara eller programvara av något slag. Krav som rapporteras via fax eller telefon accepteras inte. Oläsliga, ofullständiga eller ändrade blanketter är ogiltiga-detta gäller även blanketter som inte är ifyllda i enlighet med villkoren. GROHE accepterar inte kontoutdrag som inköpskvitto.

3. Presenkort

 • 3.1 det kan ta upp till 28 dagar från mottagandet av fodran och styrkande handlingar till det att vi har behandlat ärendet och kontrollerat att det uppfyller kraven för presenkortet.
 • 3.2 om kraven för att motta ett presenkort är uppfyllda kommer du att få det.

4. Generellt

 • 4,1 GROHE förbehåller sig rätten att återkalla, modifiera eller ersätta kampanjen, eller dessa regler och villkor, utan förvarning. Om oförutsedda omständigheter (force majeure) gör detta oundvikligt, påverkas inte dina lagstadgade rättigheter
 • 4,2 GROHE förbehåller sig rätten att kontrollera giltigheten av alla krav som följer med kampanjen för att skydda sig mot falska, ogiltiga eller repetitiva fodran, vilket inkluderar, utan begränsning, att du måste kunna bevisa att du inte har returnerat produkten Inom 28 dagar från leverans-eller inköpsdatum. Cashback på returnerade produkter, anspråk i ond tro eller förfalskade påståenden eller påståenden som annars inte kvalificerar och villkoren är ogiltiga.
 • 4,3 GROHE ansvarar inte för förlust, skada eller förtal av något slag, oavsett hur dessa kan uppkomma, vilket cashback-sökaren kan ådra sig genom kampanjen. Ingenting i dessa villkor utesluter eller begränsar GROHEs ansvar för personskador eller dödsfall orsakade av Grohe anställda eller agenter.
 • 4,4 alla personuppgifter används av GROHE och dess agenter eller dotterbolag i gruppen enbart för att administrera kampanjen och enligt dataskyddsförordningen.
 • 4,5 kampanjen administreras av GROHE A/S, Kistagången 12. 16440 Kista. Alla varumärken ägs eller licensieras av GROHE. GROHE ger en fullständig och smidig ansträngning för att säkerställa att den information som lämnas ut till dig är korrekt, fullständig och aktuell. Det gäller inte att all information kommer att vara felfri.
We use cookies to ensure that we give you the best user experience on our website. If you continue your visit,, we’ll assume that you are happy to receive all cookies. Find more detailed information about how cookies are used on this website on our Privacy Disclaimer