Beskrivningstexter enligt AMA

AMA (Allmänn Material och Arbetsbeskrivning) är ett verktyg som används i dokumentationen och kommunikationen under hela byggprocessen för att säkerställa ett kvalitetssäkrat byggande. I korthet består AMA av tusentals beskrivningar av olika utföranden och material vilka är utformade på samma sätt. Tack vare denna utformning, talar alla som är inblandade i de olika stegen av en byggprocess samma språk, vilket bidrar till ett kvalitetssäkrat byggande.

Relaterade länkar

We use cookies to ensure that we give you the best user experience on our website. If you continue your visit,, we’ll assume that you are happy to receive all cookies. Find more detailed information about how cookies are used on this website on our Privacy Disclaimer